آرشیو اخبار

بیانیه جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در دفاع از حریم علم و اخلاق +اسامی امضا کنندگان

بیانیه جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در دفاع از حریم علم و اخلاق +اسامی امضا کنندگان

ما دانش آموختگان و دانشجویان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری؛ بر خود لازم دانستیم نه در دفاع از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، بلکه برای دفاع از ساحت علم و اخلاق، مطالبی را راجع به یکی از دانش آموختگان برجسته دانشگاه شهید مطهری بیان کنیم .

ادامه مطلب