مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه شهید مطهری زاهدان


جلسه هماهنگی مراسم تاسیس انجمن علمی حقوق استاد صفایی واحد خواهران

جلسه هماهنگی مراسم تاسیس انجمن علمی حقوق استاد صفایی واحد خواهران

جلسه هماهنگی مراسم تاسیس انجمن علمی حقوق استاد صفایی واحد خواهران زاهدان در مورخ ۳۰ اردیبهشت با حضور جناب دکتر آبین، سرکار خانم میرشکار و اعضای انجمن علمی خواهران، در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب