آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دورهای کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی‌ارشد


لینک دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری