آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دورهای کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی‌ارشد

دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری