آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری

دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری