آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری


لینک دانلود فایل

مرجع تصویب : وزارت علوم تحقیقات و فناوری