اعلام میزبانی از برادران و خواهران طلبه واحدهای یزد و زاهدان جهت مراسم تشییع شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

اعلام میزبانی از برادران و خواهران طلبه واحدهای یزد و زاهدان جهت مراسم تشییع شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری یزد دانشگاه شهید مطهری زاهدان