پیام قدردانی و تشکر مدیریت، اساتید و کارکنان دانشگاه شهید مطهری برادران زاهدان از جناب آقای دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۱ اخبار آموزش و تحصیلات تکمیلی
تعداد بازدید:۳۴۱
مراتب قدردانی و تشکر مدیریت، اساتید و کارکنان دانشگاه شهید مطهری برادران زاهدان از جناب آقای دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری زاهدان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر سیدابوالقاسم نقیبی