آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)آیین‌نامه مقطع دکتری
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوستهآیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسیآیین‌نامه مقطع کارشناسی
آیین‌نامه اجرایی دروس پیش‌نیاز دانشگاهیآیین‌نامه مقطع کارشناسی
آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دورهای کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی‌ارشدآیین‌نامه‌های کلی آموزشی
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتریآیین‌نامه مقطع دکتری
آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشدآیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد
آیین‌نامه مرخصی زایمانآیین‌نامه‌های کلی آموزشی
اصلاحات آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتریآیین‌نامه مقطع دکتری
انتقالی و مهمانی دانشجویانآیین‌نامه‌های کلی آموزشی