جذب نیروی امریه (مشمولین وظیفه)

تعداد بازدید:۱۵۹۵

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری جذب مشمولین وظیفه سرباز امریه مدیریت امور اداری و رفاهی