جذب نیروی امریه (مشمولین وظیفه)

تعداد بازدید:۴۷۸

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری جذب مشمولین وظیفه سرباز امریه مدیریت امور اداری و رفاهی