هویت شناسی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۲
هویت شناسی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری در گفتگو با دکتر سیدابوالقاسم نقیبی - جلسه اول

هویت شناسی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری

در گفتگو با دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

(جلسه اول)

دکتر مهدی ساعتچی: انسان تنها در پرتو خودآگاهی نسبت به هویت خویش است که می‌تواند به‌درستی گام بردارد و به اهداف خویش نائل شود. بالطبع این واقعیت در مورد نهادهای انسانی نیز جاری است، به‌ویژه نهادهایی که با عالی‌ترین فعالیت‌های انسانی سروکار دارند، یعنی نهادهای علمی و پژوهشی. مدرسهٔ عالی و دانشگاه شهید مطهری (مدرسهٔ سپهسالار) یکی از ریشه‌دارترین مؤسسات علمی کشور است که تاکنون به‌گونه‌ای شایسته به هویت‌شناسی آن پرداخته نشده و جنبه‌های مختلف حیات تاریخی، گسترهٔ تأثیرات و ظرفیت‌های هویدا و نهفتهٔ آن به‌خوبی واکاوی نشده است. بی‌شک نگاه به آیندهٔ این نهاد علمی، تنها در پرتو شناخت دقیق و مستند پیشینهٔ آن میسّر است. اینک که در آستانهٔ سدهٔ جدید خورشیدی، به ۱۳۵ سالگی این نهاد تاریخی نزدیک می‌شویم، بر آن شدیم تا گامی در این راستا برداریم.

بدین منظور گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار گروه فقه و حقوق مدرسهٔ عالی و دانشگاه شهیدمطهری ترتیب داده شد. ایشان از دانش‌آموخته‌های مدرسهٔ عالی و از سابقه‌دارترین شخصیت‌های علمی و اجرایی این مؤسسه هستند و پیش‌ازاین نیز کتابی در تبیین تاریخچهٔ مدرسه تألیف نموده‌اند.

متن پیوست بخش اول این گفت‌وگو است که به‌تدریج تکمیل خواهد شد.  


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دکتر سیدابوالقاسم نقیبی دکتر مهدی ساعتچی جلسه اول