مرحله دوم المپیاد درون دانشگاهی ادبیات عرب

۰۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۰

بسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری مرحله دوم المپیاد درون دانشگاهی ادبیات عرب  را برگزار می کند:

شرکت کنندگان:

-  افراد راه یافته به مرحله دوم که حد نصاب نمره را در مرحله اول کسب کرده اند.

منابع آزمون:

الف. صرف (در سطح کتاب دکتر کشفی)

ب. نحو (در سطح کتاب شرح ابن عقیل)

ج. بلاغت  ( در سطح بلاغت الواضحه)

د. درک مطلب 

زمان آزمون:

-  18  آبان 1401

نحوه آزمون:

-  گروهی- حضوری

جوایز مسابقه:

الف. نقدی

ب.  امتیاز تشویقی: یک نمره برای کلیه شرکت کنندگان، و دو نمره برای سه گروه برتر در ادبیات عرب یا درس تخصصی

ج. اعطای گواهی شرکت در المپیاد

دانشجویان راه یافته به مرحله دوم برای ثبت نام در قالب گروه  به واحد فرهنگی مراجعه کنند.

کلید واژه ها: ادبیات عرب