کد رشته‌های دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۰۳۴

تذکرات مهم:

1- مقصود از دانشگاه غیردولتی در مورد دانشگاه شهید مطهری این است که این دانشگاه نهادی عمومی است که نه خصوصی می‌باشد و نه دولتی؛ زیرا ریاست و تولیت آن را شخص اول مملکت (مقام معظم رهبری) مشخص می‌کند؛ بنابراین دانشگاه شهید مطهری دانشگاهی غیرانتفاعی نیست بلکه دانشگاهی عمومی و روزانه است و به همین دلیل در دفترچه کنکور جزو دانشگاه‌های روزانه آمده است. ضمناً تحصیل در دانشگاه شهید مطهری هم در نوبت روزانه و هم در نوبت دوم کاملاً رایگان است و همچنین کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان پرداخت می‌گردد.
2- از آنجایی که تحصیل‌کردگان در واحدهای دانشگاه شهید مطهری (زاهدان، مشهد و یزد) نیز مدرک دانشگاه شهید مطهری تهران را دریافت می‌کنند باید کد رشته‌های دانشگاه شهید مطهری تهران را انتخاب نمایند.
3- دانشجویانی که در رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه شهید مطهری تحصیل می‌کنند به آن‌ها دو مدرک کارشناسی فلسفه و کارشناسی فقه و مبانی حقوق داده می‌شود.
4- قسمت توضیحات مربوط به دانشگاه شهید مطهری در دفترچه انتخاب رشته حتماً مطالعه شود.