اهدا جوایز به نفرات برتر آموزشی - نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۶ اخبار آموزش و تحصیلات تکمیلی
تعداد بازدید:۲۸۱

اسامی دانشجویان برتر علمی در هر کلاس 

کارشناسی‌ارشد ورودی بهمن ۹۸

۱- مریم کیخا 

۱- وحید گرگیج 

۲- محمدامین ادیب

3- رضا درویش زاده


کارشناسی ورودی مهر ۹۶

1- محمدحسین حاتمی

2- علی کرمی

3- علیرضا پیری


کارشناسی ورودی بهمن ۹۶

1- علی مرادی

2- رضا لکزاییان

3- سجاد رضیئیکارشناسی ورودی مهر و ۹۷

1- محمدحسین سلطانی نژاد


کارشناسی ورودی مهر ۹۸

1- سید حسین بحرینی

2- امیرحسین شجاع

3- امیررضا فلاح پرزحمت


کارشناسی ورودی مهر و ۹۹

1- امیرحسین عینی

2- محمد حق‌طلب  

3- مهدی مالکی