راهنمای نگارش و ارسال مقاله همایش فقه پویا و حقوق خانواده

۲۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۱ کد : ۱۵۹۸ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۷۵

بسمه تعالی

راهنمای نگارش مقالات:

- مقالات باید علمی، پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند .

- مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد یا قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده یا برای نشریة دیگر ارسال شده باشد .

- مقالة ارسالی حداقل 6000 کلمه و از 9000 کلمه بیشتر نباشد .

- تیترهای اصلی با شماره های 1، 2، 3 و... و زیرمجموعة آنها با 1ـ1، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 2ـ2، و... مشخص شود.

- چکیدة مقاله که آیینة تمام نما و فشردة بحث است، حداکثر 250 کلمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (چهار تا هفت واژه) به دنبال چکیده بیاید .

- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارة جلد/صفحه) نوشته شود .

- اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شمارة جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار، صفحه) استفاده شود .

- منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی) و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد (Ibid) نوشته شود .

- نقل قول های مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک و نیم سانتی متر) از راست درج شود .

- شکل لاتینی نام های خاص، واژه های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود .

- یادداشت های توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می رسد) در پاورقی درج شود .

- ارجاع در یادداشت ها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید .

- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ (در صورتی که چاپ نخست باشد نیاز نیست)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار ش. ق. یا م. (به ترتیب برای سال های شمسی، قمری یا میلادی).

مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه، دوره/ سال، شمارة جلد، تاریخ انتشار.

پایگاه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام و آدرس پایگاه اینترنتی .

- نام کامل نویسنده، رتبة دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسة متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شود و همراه با شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.

- رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است .

همچنین برای ارسال مقالات ازطریق این لینک اقدام یا  به قسمت پرتال همایش ها در صفحه اصلی مراجعه فرمایید.