پایان امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ دوشنبه 26 خردادماه ۱۳۹۹ لغایت پنج‌شنبه 12 تیرماه ۱۳۹۹