پایان پاسخگویی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان پاسخگویی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ سه‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت جمعه ۲ خردادماه ۱۳۹۹