پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت جمعه ۱۹اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹