پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۶ تیر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹