شروع پاسخگویی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

شروع پاسخگویی ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ سه‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت جمعه ۲ خردادماه ۱۳۹۹