تایید حذف اضطراری تک‌درس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تقویم آموزشی

تایید حذف اضطراری تک‌درس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ لغایت جمعه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹