شروع ثبت‌نام اصلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۴ آبان ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

شروع ثبت‌نام اصلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹